Global One

Kontakt

Global One d.o.o.

adresa:
Bulevar M. Selimovića 81b
71 000 Sarajevo, BiH
telefon:
+387 (0) 33 729-040
e-mail:
info@globalone.ba

menadžmentAdnan Velićtelefon:
+387 (0) 33 729-040
e-mail:
avelic@globalone.ba
finansije & kontrolaSumela Šahbegovićtelefon:
+387 (0) 33 729-040
e-mail:
ssahbegovic@globalone.ba
prodajaAjdin Čauševićtelefon:
+387 (0) 33 729-041
e-mail:
acausevic@globalone.ba
tehnička podrškaSamir Majstorićtelefon:
+387 (0) 33 729-043
e-mail:
smajstoric@globalone.ba